Accuracy ondersteunt Gilde Healthcare Services

Accuracy heeft Gilde Healthcare Services ondersteund met de financiële due diligence bij de acquisitie van een meerderheidsaandeel in Viroclinics Biosciences. Viroclinics Biosciences is een dianostisch en klinisch servicebedrijf dat diagnostische en preklinische studies levert, in combinatie met de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van virusinfecties.

Persbericht Gilde Healthcare Services