Accuracy heeft Dümmen ondersteund bij de fusie met Agribio Group

Accuracy heeft in opdracht van Dümmen, een internationale sierteeltveredelaar gevestigd in Duitsland, de financiële due diligence uitgevoerd op Agribio Group in het licht van de fusie van beide bedrijven. Bij de gecombineerde bedrijven zijn in totaal circa 6.000 werknemers actief. De gecombineerde omzet bedraagt €175 miljoen. Klik hier voor meer informatie.